čtvrtek 4. ledna 2018

Bobby Fischer hrál šachy na internetu

Objevil jsem nedávno na internetu neznámé partie Bobby Fischera, které hrál v roce 2000 přes internet  (Internet Chess Club (ICC))  s Nigel Shortem. Short tvrdil, že si je na 99% jist, že hrál na webu s Fischerem a také je přesvědčen, že Fischer byl silnější hráč v rapidu než Kasparov.


Článek  na BBC News

(Překlad části článku, kde Short popisuje utkání s "neznámým ".
"Můj neviditelný soupeř zahájil poněkud nezvyklými, ne-li absurdními tahy - táhl všemi pěšci o jedno políčko. Takové tahy by žádný velmistr nehrál."

Short řekl, že ihned měl podezření z toho, že si z něj někdo tropí šprýmy, ale uvědomil si, že ve zdánlivém bláznovství je metoda.

"V této záměrně beznadějné pozici se však objevily mimořádně silné tahy. V první partii jsem byl totálně rozdrcen.")

The third coming of Bobby Fischer?

 __________________________________________________________
Na youtube jsem narazil na dvě videa.
Obě partie k přehrání

čtvrtek 12. ledna 2017

Kdo byl nejlepší šachista v celé historii

Každá doba měla svého mistra světa. První oficiální mistr světa od roku 1886 byl pražský rodák Wilhelm Steinitz. Před ním byli vynikající hráči Adolf Andersen, Johannes Zuckertort, Paul Morphy. Steinitze porazil Emanuel Lasker v roce 1894 a vládl 27 let. Laskera porazil Capablanca a po něm se stal mistrem světa Alexandr Aljechin.  Mezi šachovými experty byly občas diskuze, který mistr světa byl nejlepší šachista. Bohužel nemáme stroj času, který by nás mohl přenést do minulosti a tak problém nejlepšího šachisty všech dob se zdál být neřešitelný. Současný nejlepší "hráč", od roku 2000 je počítačový program, který suverénně poráží nejlepší šachisty. Partie nejlepších hráčů zůstaly zachovány a tak vznikl nápad, hodnotit pomocí počítače kvalitu tahů mistru světa a z výsledků stanovit pořadí nejlepších hráčů. Tato myšlenka byla zde popsána v článku ... Nový systém hodnocení. Jedná se o CAPS (Computer Accuracy & Precision Score).
V článku Kdo byl nejlepší mistr světa historie se autor Daniel Rensch tento problém snaží vyřešit. 

I pro člověka, který nezná anglický jazyk jsou tabulky srozumitelné. Kromě koeficientu CAPS je u každého mistra světa jeho předpokládané ELO a odhadovaný výsledek zápasu proti šachovému motoru (Top Engine Match). 
Nejlépe vychází současný mistr světa Magnus Carlsen, na dalších místech jsou Kramnik, Kasparov, Fischer a Anand. 
V článku jsou také uváděny argumenty ve prospěch a proti metody CAPS. Proti je to, že CAPS nebere v úvahu praktické činitele, to že styl hráče je proti některému hráči efektivnější, a také to že CAPS nebere v úvahu sílu hry soupeře. Data napovídají, že hráči dělají lepší tahy, když soupeř dělá chyby, protože se nejlepší tahy dají snadněji nalézt a systém hodnocení se nanastavuje podle úrovně soutěží.
Více argumentů je ve prospěch: CAPS umožní srovnávat dva hráče, kteří se nikdy nesetkali. CAPS nám říká, jestli hra se zlepšovala v průběhu různých období (odpověď je že ano). CAPS dovolí nekonečné měření síly hráče v různých okolnostech, a neuvažovat soupeřův Elo rating. CAPS také umožňuje odpovědět na otázky jako "kdo je lepší ve střední hře?" nebo "kdo je nejlepší hráč věžových koncovek".


čtvrtek 5. ledna 2017

Universal Rating system - URS

V šachu se již delší dobu používá bodový systém hodnocení (rating) ELO. Tento systém se zavedl po předchozím systému výkonnostních tříd. V současnosti u nás má každý šachista národní rating ELO   a někteří, kteří splní podmínky udělení rating FIDE (minimální počet partií proti hráčům s FIDE ratingem), mají FIDE rating.  FIDE u hodnoceného hráče uvádí maximálně 3 ratingy, standardní, rapid a blitz.

Na začátku roku 2017 byl uveřejněn seznam nového systému hodnocení Universal Rating System. Hlavní myšlenka tohoto nově zavedeného systému je v tom, že kombinuje výsledky z klasického, rapid a bleskového šachu a vytváří jeden rating. Rozdíly mezi ratingem FIDE a URS nejsou velké, ale jsou. URS byl vyvinutý jako výsledek spolupráce na výzkumném projektu založeném organizacemi  Grand Chess Tour, Kasparov Chess Foundation a Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis. Tým se skládá z Maxime Richard, Dr. J. Isaac Miller, Dr. Mark Glickman a Jeff Sonas.

Co nový systém hodnocení URS znamená a jaké jsou rozdíly od dosavadního ELO je popsán v často kladených otázkách stránek URS.

Nejvýraznější rozdíl je v tom, že URS je počítán pouze jeden rating pro každého hráče, na základě jeho výsledků ve všech rychlostech hry. Klasická hra je definována 2 hodiny na prvních 60 tahů. Jak se rychlost hry zvyšuje, URS uděluje méně důležitosti výsledkům vzhledem k partiím s pomalejší časovou kontrolou. Dále má URS vážený rating, počítaný během několika let předchozích výsledků pro všechny hráče. Starším partiím je udělena menší důležitost, než novým partiím. URS stále přehodnocuje sílu všech soupeř a hledá nejpravděpodobnější ze současných ratingů pro všechny hráče, aby nejlépe vysvětlil pozorované výsledky.

Pokaždé je URS seznam přepočítán, všechny partie během předchozích 6 let (72 měsíců) se započítají v jedné množině pro účely analýzy. Ratingy všech hráčů jsou spočítány současně, založené na celkovém váženém výkonnostním ratingu, s větší váhou pro aktuální výsledky partií. Rating tedy nezávisí na předchozím seznamu ratingů. V databázi URS se každý aktivní hráč může vyhledat zadáním svého příjmení, jména bez české diakritiky a kliknutím na   Update   
U ratingu URS jsou uvedeny dvě položky Rapid Gap a Blitz Gap. Jsou to podle mého názoru intervaly nepřesnosti koeficientu pro rapid a blitz hru, v jakých mezích se odhadované ratingy mohou pohybovat. Čím více partií rapid hráč sehraje, tím bude zřejmě mít nižší Gap. Výsledky rapid a bleskových partií jsou ale již zaintegrovány v ratingu URS. Algoritmus výpočtu je složitý a statisticky zohledňuje aktuální rating soupeřů, stáří partií a nižší význam rychlých partií. Pro počítače to samozřejmě není žádný problém.

URS ratingy budou počítány na začátku měsíce, ale časem budou ratingy počítány jakmile se přijmou výsledky nového turnaje. Rating dostanou i hráči, kteří hrají pouze rapid nebo bleskové šachy. URS kombinuje informaci ze všech partií, ale dává menší význam rychlým partiím.
Partie online nebudou zatím započítávány, ale bude prováděna analýza s cílem zhodnotit dopad výsledků on-line na výsledky praktických partií za šachovnicí.
Pokud hráč několik měsíců nebude hrát, rating se mu také může změnit. Hráči, kteří nebudou hrát více než rok budou mít rating přepočítán, ale systém ho bude považovat za neaktivního.  Neaktivní hráči jsou odstraněni z publikovaných seznamů. Jakmile neaktivní hráč začne znovu hrát, budou jeho nové a staré výsledky přepočítány. Staré výsledky budou méně důležité, takže hráči neaktivní několik let, jejich aktuální rating bude větší mírou záviset na jejich posledních výsledcích.

středa 26. října 2016

Lepší než Elo rating? .... Nový systém hodnocení šachistů

Doposud se síla hráčů hodnotí ratingem ELO, který sleduje statistiku výsledků partií na základě pravděpodobnostního počtu a určuje po každé partii nebo turnaji změny ratingu všech hráčů.

Internetová stránka chess.com vyvinula nový nástroj hodnocení síly šachové hry hráčů CAPS (Computer Accuracy & Precision Score), který hodnotí kvalitu tahů jakékoli šachové partie.
Na rozdíl od standardního ratingu  CAPS systém má skore od 0 do 100 procent k dané partii, nebo ve skupině minulých partií hráče.
CAP skore 0 % znamená že partie se hrála s jedním z nejhorších tahů na každém kroku a 100% je u partie kdy se na každém kroku hrál nejsilnější tah, který by hrál nejsilnější šachový počítač.
Po přezkoumání partie pod mikroskopem CAPS, systém použije hodnotu (stupně jako v testu ve škole). Uvažuje se několik faktorů:

- Kolik špičkových tahů (tahů, které se shodují s výběrem motoru nebo mají stejné skore)
- Kolik nepřesností (tah, který mění hodnocení pozice mírně v negativním směru)
- Kolik hrubých chyb (blunder) (tah který mění hodnocení značně v negativním směru)
- Vzorce síly (vlastní algoritmus, který určuje sekvencování těchto skore na časové lince partie)

Zkoumání těchto faktorů a několika dalších, hráč dostane skore, které může být srovnáváno s jinými vynikajícími hráči minulosti a přítomnosti. Můžeme to také dělat pro partie hrané v různých formátech (u šachovnice standardní partie, rapid, blesk, superblesk (bullet) atd) k určení jaká změna CAPS je od formátu k formátu (jak se časová kontrola zrychluje a proti různým soupeřům)

Na rozdíl od Elo ratingu, CAPS je počítán podle objektivních kritérií, to znamená že to nemá co dělat se získanými ratingovými body nebo ztrátou za výsledek proti soupeřům s různými ratingy.

Je to měření šachového hráče proti nejpřesnějšího možného tahu v pozici podle nejsilnějších šachových motorů.
Dobrý argument pro měření CAPS nemá nic se silou soupeřů je to, že hráč jako Magnus Carlsen (současně 2853 je v živém seznamu) by mohl vyhrát 10 partií v řadě proti skupině hráčů s průměrným ratingem 2730. Pod standardním systémem ratingu, nemusel by získat mnoho ratingových bodů za vítěznou sérii.

CAPS měření stejných partií, které bere skutečnou kvalitu tahů do úvahy, by mohlo ukázat jjak přesné a zajímavá hra byla během série, mohla by také odhalit jestli jeho výhry nebyly nejpřesnějšími partiemi, plnými nepřesnostmi nebo hrubých chyb od obou stran.
CAPS je méně o srovnávání ratingů hráčů a je více vyladěná na srovnávání aktuální hy k nejlepším možným tahů, které jsou k dispozici v dané pozici.
Toto znamená, že můžete srovnávat CAPS dvou hráčů kteří se nikdy neutkali. Můžete dokonce srovnávat CAPS stejného hráče v různých časových kontrolách a různých věků.

Graf ukazuje jaký CAPS by mohl být při různých úrovní ratingu, který se používá současně k měření šachové síly a dovednosti hráčů.
Všimněte si že by to nemuselo znamenat, že vy jako hráč 1400 bude mít vždy CAPS 79.189 ve vašich partiích. Například, občasné blundry, které mohou obrátit vyhranou partii na porážku jedním tahem nejsou snadno měřitelné v této formuli. Avšak s dostatkem dat (prozkoumaných partiích) celkové CAPS je pravděpodobně uvnitř cílového rozsahu. 

čtvrtek 22. září 2016

Dojmy šachového amatéra z olympiády.

Olympiádu v Baku jsem sledoval online hlavně na oficiální stránce, která byla zřejmě často přetížená a přenos se zpožďoval a současně na stránce Chessbomb, kde přenos vypadával občas také. Komentáře k jednotlivým kolům jsem stihl přečíst na novinkách serveru chess.com a na novoborském serveru nss.cz. Občas jsem se podíval na video Daniela Kinga na youtube. Bylo to ho hodně a více jsem nestíhal.

Olympiáda je mamutí šachový podnik, kde se sejdou nejlepší hráči světa. Letos až na absenci Arménie (zejména Levon Aronian) tam byli všichni. Chyběl mi tam Anand, ale i bez něho hrála Indie skvěle a sahala po zlatu. Přijemně mě překvapil výkon exmistra světa Kramnika. Naproti tomu mistr světa Carlsen nebyl v oslnivé formě.
Na stránce World Chess  je hodnocení nejlepších hráčů (Jobava a Volokitin) s některými jejich partiemi.
Hodnocení výkonu našeho družstva nechám kapitánovi Jansovi a komentářům pod články z olympiády. 29. místo není zrovna úspěch a umístění družstva žen bylo ještě horší. Takový je stav českého šachu. Je pravda, že muži měli trochu smůlu a utkání s Ukrajinou bylo vysloveně nešťastné. Náš největší "smolař" Babula si naběhl v partii s Volokitinem, který jinak zářil a zrovna v partii s Babulou byl blízko jediné porážce. Ale jak kdysi řekl Bronstein, tak šachy nejsou měření znalostí, ale je to boj nervů - psychologie, nálada, nedostatek odvahy, strach ze soupeře, přeludy v atmosféře boje, narůstající psychická únava hrají mnohdy rozhodující roli. A lepší nervy měli v kritických momentech naši silní a zkušení soupeři.
Nejlepší dojem z našich hráčů jsem měl ze zařazení a výkonu V. Pláta do družstva, ačkoli jako člověka a osobnost ho příliš nemusím (to je způsobeno asi tím, že o něm toho vím víc než o ostatních špičkových hráčích světa).

Velký dojem na mě udělala hra Eugenia Torre (nar. 1951... 65 let), který ve věku, který je daleko za optimálním, podal skvělý výkon.

sobota 10. září 2016

V osmém kole porážíme Poláky 2.5-1.5

Po včerejším  těžkém debaklu s Rusy 0,5 - 3,5  naši hráči neupadli do deprese a zabodovali v zápase s Poláky.

Jako tah týdne byl vybrán tah Sa1-f6 s hrozbou f8=D a motivem překrytí s vlákáním věže na f6.Blunder týdne se stal bílému Va1-g1, po němž následovala oběť dámy Dxh2 a Vh4, Vxh3 mat. Z bílým vyhrané partie byla prohra i v zápase Bělorusko - Paraguay.


pondělí 5. září 2016

Se štěstím jsme porazili Uzbekistan a dnes hrajeme proti USA


V oboustranné časové tísni Viktor Láznička otočil výsledek prohrané partie a získal důležitý bod v utkání s Uzbekistanem. Ve 4. kole dnes nastupujeme proti favorizovanému družstvu USA (Caruana, Nakamura, So a Shankland).

1r3k2/5p1p/2R3p1/1p1P2P1/1p2PP2/2p5/1Pb4P/4R1K1 w - - 2 35Vakhidov, Jahongir 2661* -- Laznicka, Viktor 2704
3. kolo - 42. olympiada v BakuNěkolik velmistrů podalo pětibodovou protestní petici proti "záchodovému pravidlu". Hráči, kteří chtějí odejít na záchod musí to hlásit rozhodčímu a žádat o svolení. "2. Je ponižující pro hráče aby diskutovali o svých tělesných funkcích s úředníky FIDE"