středa 1. ledna 2014

Proč je Carlsen nejlepší?

Jistý komentátor po zápase o mistra světa v šachu napsal o vítězi Carlsenovi, že nevyhrál proto, že by byl lepší šachista, ale že je lepší atlet. Že čeká v remízových pozicích na soupeřovu chybu. To je ale hluboce zavádějící soud. Carlsenův úspěch je v jeho schopnosti hrát důsledné přesné tahy, které maximalizují šanci na nepřesnosti soupeře, píše proti tomu Jonathan Rowson.
Celý jeho článek je zde

Jedním slovem je Magnus charakterizován jako otravný, nepříjemný mistr světa (nettlesome - nettle = kopřiva).

Jak může hráč získat takové vlastnosti, které jsou otravné a nepříjemné pro soupeře?

Některé z osobních kvalit Carlsena je sebedůvěra a klid, které lze připsat na vrub dlouhodobé neocenitelné emocionální , finanční , vzdělávací a logistické podpory obětavé rodiny , a jeho partie v roce 2013 ukazují na následující rozsah šachových vlastností, které splývají na smrtící účinek :

Za prvé, umí se vyhnout vlastním chybám.
Za druhé, hraje poměrně rychle .
Za třetí, vidí složitost tam, kde jiní předpokládají jednoduchost .
Za čtvrté, má vyvinutou vynikající schopnost načasování , kdy změnit charakter pozice.
Za páté, umí přecházet do pozic, kde nejsou žádné očividné tahy (soupeři v nich chybují).
Za šesté, věří v soupeřovu větší a konečnou omylnost.
Za sedmé, vytrvale pokračuje ve hře.
Za osmé, je vždy připraven ke skoku.
Za deváté, je připraven bez milosti "zabít".
Za desáté, má úsměv pro kamery.

Magnus Carlsen vysvětluje svůj přístup k šachu.
"Since my collaboration with Kasparov, my strategy is as follows: At a time when all players prepare themselves with software, my goal is not to see if my computer is better than my opponent's. In the openings, I just need to reach a position that gives me play. The idea is to be smart rather than trying to crush the other. I try to figure out where he wants to take me and I do my best to not put myself in positions where I could fall into his preparation. I try to play 40 or 50 good moves, and I challenge my opponent to do as much. Even if the position is simple and seems simple, I try to stay focused and creative, to find opportunities that lie within." 

Od mé spolupráce s Kasparovem je má strategie následující: V době kdy se všichni hráči připravují se software, můj cíl je nedívat se jestli je můj počítač lepší než u mých soupeřů. V zahájení potřebuji získat pozici, která mi dá hru. Idea je být spíše chytrý než se pokoušet ostatní rozdrtit. Pokouším se představit si kde mě chce chytit a dělám to nejlepší, abych se nedostal do pozic, kde bych soupeři spadl do jeho přípravy. Snažím se hrát 40 až 50 tahů, a vyzvat soupeře aby to dělal také. I když je pozice jednoduchá a zdá se jednoduchá, snažím se zůstat soustředěný a tvořivý, abych našel příležitosti, které tam jsou.
http://talkchess.com/forum/viewtopic.php?topic_view=threads&p=567350&t=52047