čtvrtek 12. ledna 2017

Kdo byl nejlepší šachista v celé historii

Každá doba měla svého mistra světa. První oficiální mistr světa od roku 1886 byl pražský rodák Wilhelm Steinitz. Před ním byli vynikající hráči Adolf Andersen, Johannes Zuckertort, Paul Morphy. Steinitze porazil Emanuel Lasker v roce 1894 a vládl 27 let. Laskera porazil Capablanca a po něm se stal mistrem světa Alexandr Aljechin.  Mezi šachovými experty byly občas diskuze, který mistr světa byl nejlepší šachista. Bohužel nemáme stroj času, který by nás mohl přenést do minulosti a tak problém nejlepšího šachisty všech dob se zdál být neřešitelný. Současný nejlepší "hráč", od roku 2000 je počítačový program, který suverénně poráží nejlepší šachisty. Partie nejlepších hráčů zůstaly zachovány a tak vznikl nápad, hodnotit pomocí počítače kvalitu tahů mistru světa a z výsledků stanovit pořadí nejlepších hráčů. Tato myšlenka byla zde popsána v článku ... Nový systém hodnocení. Jedná se o CAPS (Computer Accuracy & Precision Score).
V článku Kdo byl nejlepší mistr světa historie se autor Daniel Rensch tento problém snaží vyřešit. 

I pro člověka, který nezná anglický jazyk jsou tabulky srozumitelné. Kromě koeficientu CAPS je u každého mistra světa jeho předpokládané ELO a odhadovaný výsledek zápasu proti šachovému motoru (Top Engine Match). 
Nejlépe vychází současný mistr světa Magnus Carlsen, na dalších místech jsou Kramnik, Kasparov, Fischer a Anand. 
V článku jsou také uváděny argumenty ve prospěch a proti metody CAPS. Proti je to, že CAPS nebere v úvahu praktické činitele, to že styl hráče je proti některému hráči efektivnější, a také to že CAPS nebere v úvahu sílu hry soupeře. Data napovídají, že hráči dělají lepší tahy, když soupeř dělá chyby, protože se nejlepší tahy dají snadněji nalézt a systém hodnocení se nanastavuje podle úrovně soutěží.
Více argumentů je ve prospěch: CAPS umožní srovnávat dva hráče, kteří se nikdy nesetkali. CAPS nám říká, jestli hra se zlepšovala v průběhu různých období (odpověď je že ano). CAPS dovolí nekonečné měření síly hráče v různých okolnostech, a neuvažovat soupeřův Elo rating. CAPS také umožňuje odpovědět na otázky jako "kdo je lepší ve střední hře?" nebo "kdo je nejlepší hráč věžových koncovek".


čtvrtek 5. ledna 2017

Universal Rating system - URS

V šachu se již delší dobu používá bodový systém hodnocení (rating) ELO. Tento systém se zavedl po předchozím systému výkonnostních tříd. V současnosti u nás má každý šachista národní rating ELO   a někteří, kteří splní podmínky udělení rating FIDE (minimální počet partií proti hráčům s FIDE ratingem), mají FIDE rating.  FIDE u hodnoceného hráče uvádí maximálně 3 ratingy, standardní, rapid a blitz.

Na začátku roku 2017 byl uveřejněn seznam nového systému hodnocení Universal Rating System. Hlavní myšlenka tohoto nově zavedeného systému je v tom, že kombinuje výsledky z klasického, rapid a bleskového šachu a vytváří jeden rating. Rozdíly mezi ratingem FIDE a URS nejsou velké, ale jsou. URS byl vyvinutý jako výsledek spolupráce na výzkumném projektu založeném organizacemi  Grand Chess Tour, Kasparov Chess Foundation a Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis. Tým se skládá z Maxime Richard, Dr. J. Isaac Miller, Dr. Mark Glickman a Jeff Sonas.

Co nový systém hodnocení URS znamená a jaké jsou rozdíly od dosavadního ELO je popsán v často kladených otázkách stránek URS.

Nejvýraznější rozdíl je v tom, že URS je počítán pouze jeden rating pro každého hráče, na základě jeho výsledků ve všech rychlostech hry. Klasická hra je definována 2 hodiny na prvních 60 tahů. Jak se rychlost hry zvyšuje, URS uděluje méně důležitosti výsledkům vzhledem k partiím s pomalejší časovou kontrolou. Dále má URS vážený rating, počítaný během několika let předchozích výsledků pro všechny hráče. Starším partiím je udělena menší důležitost, než novým partiím. URS stále přehodnocuje sílu všech soupeř a hledá nejpravděpodobnější ze současných ratingů pro všechny hráče, aby nejlépe vysvětlil pozorované výsledky.

Pokaždé je URS seznam přepočítán, všechny partie během předchozích 6 let (72 měsíců) se započítají v jedné množině pro účely analýzy. Ratingy všech hráčů jsou spočítány současně, založené na celkovém váženém výkonnostním ratingu, s větší váhou pro aktuální výsledky partií. Rating tedy nezávisí na předchozím seznamu ratingů. V databázi URS se každý aktivní hráč může vyhledat zadáním svého příjmení, jména bez české diakritiky a kliknutím na   Update   
U ratingu URS jsou uvedeny dvě položky Rapid Gap a Blitz Gap. Jsou to podle mého názoru intervaly nepřesnosti koeficientu pro rapid a blitz hru, v jakých mezích se odhadované ratingy mohou pohybovat. Čím více partií rapid hráč sehraje, tím bude zřejmě mít nižší Gap. Výsledky rapid a bleskových partií jsou ale již zaintegrovány v ratingu URS. Algoritmus výpočtu je složitý a statisticky zohledňuje aktuální rating soupeřů, stáří partií a nižší význam rychlých partií. Pro počítače to samozřejmě není žádný problém.

URS ratingy budou počítány na začátku měsíce, ale časem budou ratingy počítány jakmile se přijmou výsledky nového turnaje. Rating dostanou i hráči, kteří hrají pouze rapid nebo bleskové šachy. URS kombinuje informaci ze všech partií, ale dává menší význam rychlým partiím.
Partie online nebudou zatím započítávány, ale bude prováděna analýza s cílem zhodnotit dopad výsledků on-line na výsledky praktických partií za šachovnicí.
Pokud hráč několik měsíců nebude hrát, rating se mu také může změnit. Hráči, kteří nebudou hrát více než rok budou mít rating přepočítán, ale systém ho bude považovat za neaktivního.  Neaktivní hráči jsou odstraněni z publikovaných seznamů. Jakmile neaktivní hráč začne znovu hrát, budou jeho nové a staré výsledky přepočítány. Staré výsledky budou méně důležité, takže hráči neaktivní několik let, jejich aktuální rating bude větší mírou záviset na jejich posledních výsledcích.