neděle 15. dubna 2012

Co je opravdu duše šachu


V 18. století François André Philidor řekl, že duší šachu jsou pěšci.  Mě se dnes zdá, že duší šachu jsou chyby. Tartakower řekl, že chyby jsou všude na šachovnici a čekají až je uděláme. Výmluvné jsou citáty slavných o chybách, které jsem si dovolil vypůjčit ze skvělé stránky  Chess Quotes , kde je spousta šachové moudrosti historie, a přeložil je pro naše ctěné české čtenáře.

Touto chybou jsem se zbavil možnosti přispět do pokladnice šachového umění. (poznámka k tahu 18...g4? proti Korchnoi v Debrecíně, Maďarsko 1992)  -  Garry Kasparov

Nehledě na přímé chyby, není nic více zničujícího než rutinní hra, jejímž cílem je mechanický vývin..  -  Alexei Suetin

Není pochyb, že důvod mého příšerného přehlédnutí byla přílišná sebedůvěra, která vymazala cit pro nebezpečí. Tam je potřeba hledat příčinu velkých chyb - v přehnaném pocitu sebeuspokojení. .  -  Alexander Kotov

Prohrál jsem zápas. Viním za to pouze sebe sama. Bylo mnoho příležitostí vyhrát. Ale já je nevyužil, nikdo jiný.  -  o zápasu o mistra světa s Kasparovem Lyons/New York World Championship Match  - Anatoly Karpov

Mí soupeři dělají také dobré tahy. Někdy tyto věci neberu v úvahu.   -  Bobby Fischer

Jestli jste udělali chybu nebo nepřesnost, není nutné se znechutit a myslet si, že je vše ztraceno. Musíte se rychle přeorientovat a najít nový plán v nové situaci.  -  David Bronstein

Počet "zbytečných" chyb , které byly spáchány ve 41. tahu jsou zástupy.  -  Edmar Mednis

Ukvapenost je největší nebezpečí když cítíte že vítězství je na dosah.  -  Eugene Znosko-Borovsky


Technická fáze může být nudná protože je málo příležitostí pro tvořivost, pro umění. Nuda vede k neodůvodněnému sebeuspokojení a k chybám. -  Garry Kasparov

K mému překvapení jsem zjistil, že když jiní špičkoví hráči v době před počítači (asi před 1995) psali o partiích v časopisech a novinových sloupcích, často dělali více chyb ve svých poznámkách než hráči na šachovnici..  - Garry Kasparov

Jeden chybný tah vymaže čtyřicet dobrých tahů.  -  I.A. Horowitz

Když chybují mistři, obyčejní packalové zažívají uspokojení, jestli ne skutečnou radost.  -  I.A. Horowitz

Co by byly šachy bez hloupých chyb? -  Kurt Richter

Ovšem, chyby nejsou pro šachy dobré, ale chyby jsou neyhnutelné a v každém případě hra bez chyb je bezbarvá.  -  Mikhail Tal

Chybe nemají nic společného s náhodou; jsou způsobeny časovou tísní, nespokojeností nebo neznalostí pozice,  nesoustředěností, pocity strachu, nervovým napětím, přílišnými ambicemi, přehnanou opatrností, a tuctem dalších jiných psychologických činitelů.  -  Pal Benko

Je typické, že v posledním kole open turnajů je úroveň hry významně nižší, počet hrubých chyb je vyšší..  -  Pal Benko

Moje nejoblíbenější výhry byly, když není jasné, kde můj soupeř udělal chybu.  -  Peter Leko

Chyby čekají na to, aby byly udělány.  -  Savielly Tartakower

Vítěz partie je hráč, který udělá předposlední chybu.  -  Savielly Tartakower

Nějaká část chyby je vždy správná.  -  Savielly Tartakower

V šachu je pouze jedna chyba: přecenění soupeře. Všechno ostatní jsou buď smůla nebo slabost.  -  Savielly Tartakower

Dokonce nejlepší hráči ve svých kariérách zažili krutá zklamání pro neznalost nejlepších variant nebo selhání selského rozumu.  -  Tigran Petrosian

Zpravidla čím více chyb je v partii, tím zapamatovatelnější je, protože jste trpěli a vzrušili se nad každou chybou na šachovnici.  -  Victor Kortchnoi

Sebedůvěra je velmi důležitá - dokonce předstírání sebedůvěry. Jestli uděláte chybu ale nedáte soupeři znát co si myslíte, potom může chybu přehlédnout.  -  Viswanathan Anand

Měl snad nějaký psychologický odpor k realismu? Nejsem psycholog a nevím. Faktem zůstává, že Euwe spáchá nejnevysvětlitelnější chyby ve zcela výhodných pozicích, a tato slabost trvale kazí jeho výsledky.  -  Hans Kmoch

sobota 14. dubna 2012

Mistrovské partie odměněné za krásu

Určitě znáte zvyk odměňovat v turnaji efektní partii za krásu. Už od začátku minulého století jsou známy slavné partie plné překvapivých obětí a efektních tahů. Jsou populární a jejich přehrávání je zážitek. Ale uvědomili jste si, jak málo tyto brilantní partie přispívají ke zlepšování šachového národa? Je to jako s vlivem příběhů výherců  v loterii na život běžného člověka. Miliony lidí sází v loterii a pouze přispívají do Jackpotu. Vyhraje ho 1 z milionů.
Brilantní partie se vyskytují v šachovém životě velmi vzácně a představují spíše výjimku, než pravidlo. Obyčejné partie, jakých je 99% jsou fádní dřina a efektní kombinace nebo útok s oběťmi se v nich vyskytují zřídka. 

Znovu o šachovém myšlení

Představte si, že řešíte vybrané šachové taktické úlohy a narazíte na tuto pozici:

Bílý na tahu
Ale nemusí to být sbírka úloh a podobná pozice vás může potkat i u partie. Řešení odhalíte objetím následujících řádků myší se stlačeným levým tlačítkem.

Správný tah bílého je 1.Qc4 s pokrytím pěšce b5 a napadením f 7. Pozice je potom přibližně vyrovnaná.

Pokud jste si mysleli, že bílý má k dispozici kombinační úder:
1. Rxe7 ??  Rxe7 2. Qxb8 a bílý získá pěšce, pak jste se stali obětí stejného omylu jako já. 


Kombinaci je potřeba propočítat o pár tahů dále. Na řadě je černý a vyhraje:


2....Re1+ Rxe1 3. Qxe1+ Kh2 4.Be5+ a bílý musí odevzdat dámu. 
Šachového myšlení se tento článek týká proto, že je to příklad na to, že řešení pozic nelze pouze opřít o databanku vzorců motivů ale vždy je potřeba nápad dobře zkontrolovat propočtem. 

pátek 6. dubna 2012

Šachové myšlení

Nedávno jsem si uvědomil, že jsem si vytvořil falešnou představu o roli kritického myšlení v šachu. Byl jsem sveden různými publikacemi, které pojednávaly o různých systémech uvažování. Známá práce Kotova "Myslete jako velmistr" nebo knížka How to Think in Chess a mnohé jiné. Je to snaha algoritmizovat proces volby nejlepšího tahu. Tento přístup je únavný a nevede k žádanému cíli.
Toto poznání vysvětluje známou věc, že i vysoce inteligentní lidé hrají často šachy dost špatně. Naopak někteří velmi talentovaní hráči měli problém s ukončením střední školy. Logické uvažování, ačkoli je důležité, ale hraje v šachu mnohem menší roli, než by se mohlo zdát. Šachové myšlení je založeno na databázi šachových vzorců, které hráč má v paměti. Zkušený a silný hráč v drtivé většině případů po krátkém pohledu na šachovou pozici ihned ví, co je potřeba v dané situaci udělat - takticky i strategicky. Logickými úvahami pak pouze zkontroluje a propočítá možná pokračování, jestli věc nemá nějaký háček.

Příklad:
V této pozici mohl Kasparov jako černý uvažovat o postupu f5-f4, jak se často v podobných pozicích hraje. Okamžitě však tuto možnost bez hlubšího uvažování vyloučil z toho důvodu, že nemá bělopolného střelce a akce by byla odsouzena k nezdaru.