pátek 6. dubna 2012

Šachové myšlení

Nedávno jsem si uvědomil, že jsem si vytvořil falešnou představu o roli kritického myšlení v šachu. Byl jsem sveden různými publikacemi, které pojednávaly o různých systémech uvažování. Známá práce Kotova "Myslete jako velmistr" nebo knížka How to Think in Chess a mnohé jiné. Je to snaha algoritmizovat proces volby nejlepšího tahu. Tento přístup je únavný a nevede k žádanému cíli.
Toto poznání vysvětluje známou věc, že i vysoce inteligentní lidé hrají často šachy dost špatně. Naopak někteří velmi talentovaní hráči měli problém s ukončením střední školy. Logické uvažování, ačkoli je důležité, ale hraje v šachu mnohem menší roli, než by se mohlo zdát. Šachové myšlení je založeno na databázi šachových vzorců, které hráč má v paměti. Zkušený a silný hráč v drtivé většině případů po krátkém pohledu na šachovou pozici ihned ví, co je potřeba v dané situaci udělat - takticky i strategicky. Logickými úvahami pak pouze zkontroluje a propočítá možná pokračování, jestli věc nemá nějaký háček.

Příklad:
V této pozici mohl Kasparov jako černý uvažovat o postupu f5-f4, jak se často v podobných pozicích hraje. Okamžitě však tuto možnost bez hlubšího uvažování vyloučil z toho důvodu, že nemá bělopolného střelce a akce by byla odsouzena k nezdaru.

Žádné komentáře:

Okomentovat