čtvrtek 14. července 2011

Prohry jsou nezbytná součást šachu

Kdyby neexistovaly prohry, nemohli byste zažít pocit vítězství.
Citáty slavných šachových osobností týkající se proher jsou zajímavé.

Nejsympatičtější citát se mi zdál od Capablanky:


Most players ... do not like losing, and consider defeat as something shameful. This is a wrong attitude. Those who wish to perfect themselves must regard their losses as lessons and learn from them what sorts of things to avoid in the future.  -  Jose Capablanca

¨
Většina hráčů nemá rádo prohrávat, a považují porážku za něco zahanbujícího. To je špatný postoj. Ti kdo si přejí zdokonalit sami sebe musí považovat své porážky za lekce a naučí se z nich věci, kterým se mají vyhýbat v budoucnosti.

Velká moudrost je i v tomto citátu.  


Lack of patience is probably the most common reason for losing a game, or drawing games that should have been won.  -  Bent Larsen


Nedostatek trpělivosti je asi nejčastější důvod prohry partie, nebo remiza v té, která se měla vyhrát.

Loss generally occurs when a player overrates his advantage or for other reasons seeks to derive from a minute advantage a great return such as a forced win.  -  Emanuel Lasker

Prohra obyčejně přijde tehdy, když hráč přecení svou výhodu nebo z jiných důvodů se snaží  z maličké výhody získat velký zisk a vynucovat výhru.

Žádné komentáře:

Okomentovat