sobota 1. září 2012

Remízy v šachu


Legendární mistr světa Jose Raul Capablanca předpovídal šachu remizovou smrt. 

Tvrdil, že se technika a znalosti hráčů natolik zdokonalí, že nebude možné vyhrát šachovou partii. Historie mu nedala za pravdu. Umění hráčů a šachová teorie se totiž zlepšila natolik, že silní hráči dokáží realizovat i nepatrnou výhodu ve výhru. Přesto jsou rychlé remizy nežádoucím jevem pro diváky šachových turnajů a utkání.

V nedávném zápase o titul mistra světa mezi Topalovem a Anandem došlo k zajímavé předehře, kterou řada lidí kritizovala. Veselin Topalov před zápasem prohlásil, že během zápasu bude hrát až do konce, nebude nabízet ani přijímat remis. 

Jen ze zvědavosti jsem si prohlédl moji megadatabázi partií, kde je až 5 milionů partií od středověku až do posledních měsíců. Vyšel jsem z Megabase 2008, kterou vydal ChessBase a doplnil ji partiemi z posledních turnajů, které jsem si vyzobal na internetu. Dal jsem si vyhledávací tam kriterium - "všechny partie s výsledkem 1/2-1/2 a kratší než 20 tahů". Bylo jich 75000. Prohlédl jsem jejich zápis a některé byly zřejmě vinou nečitelného nebo ztraceného zápisu, ale některé byly zjevně motivovány nechutí hrát, nebo taktickou remizou na jistotu. Například ratingově slabší hráč měl jasně lepší pozici a nechtěl riskovat. Chápu, že si například dají v turnaji za remis kamarádi,  dobří přátelé, kteří se nechtějí "ponižovat" a nebaví je vyhrát nad druhým. Nebo příbuzní. Kdysi byli z těchto přátelských remíz podezírání hráči bývalého Sovětského svazu, aby získávali větší úspěchy pro komunistický režim. Toto podezření nikdo nerozptýlil a existují dokonce matematické statistické pravděpodobnostní rozbory výsledků turnajů, které to potvrzují. 

A podívejte se, co napsal o nabídkách remíz známý a úspěšný ruský trenér Mark Dvoreckij.

Zakázat nabídky remíz!


Mnoho sportů v určitém okamžiku ve své historii dospělo do stádia, kdy lidé museli najít způsoby, jak udělat tyto sporty populárnější a atraktivnější pro diváky. Například byly v tenise zavedeny tie-breaky a moderní systém hodnocení. Nedávno byl změněn bodovací systém ve volejbalu a ping-pongu.

Tento problém je také reálný v šachu, protože naše hra není tak populární, jak si zaslouží. Jak můžeme zlepšit tuto situaci? Šachový svět zažil několik pokusů v posledních letech. Jedním z nich bylo zavádění knockout systému, který je velmi dobrý nápad. Mohlo by se to ještě zlepšit povolením více partií v pozdějších fázích turnaje, ale myšlenka sama o sobě je progresivní. Protikladný příklad je zrychlení hry. Ano, hry nyní trvají méně času, ale šachy nezískaly větší pozornost tisku a Televize. Mezitím kvalita partií utrpěla - a to nejen proto, že se jsou hrubé chyby častější, ale také proto, že nyní je téměř nemožné (není čas!) najít hluboké myšlenky za šachovnicí. Šachoví fanoušci trpí v důsledku toho, protože většina z nich sledují šachy v knihách a časopisech, a ne naživo.

Jiné problémy zahrnují rozpolcenost v šachovém světě, že je třeba pro řádné Anti-dopingové a anti-počítačové kontroly, a přehnaný vývoj teorie zahájení. Existuje mnoho problémů v moderním šachu, nicméně bych se chtěl soustředit jen na jeden z nich - problém rychlých remíz.

Často se stává, že po pracovním dnu, šachoví fanoušci přijdou na turnaj a najdou prázdné jeviště. To je obzvláště bolestivé během zápasů. Například v prosinci 2001 v utkání mezi Kasparovem a Kramnik v Moskvě, 3 ze 4 partií s klasickou časovou kontrolou skončily v rychlých remízách. Samozřejmě to nebyly předjednané remízy - byly spíše výsledkem příliš rozvinutých příprav zahájení, ale přesto se diváci často cítili podvedeni. Podobné ne-li nepříjemnější situace se vyskytují v turnajích také. Například poslední kolo mistrovství USA v roce 2003 přitáhlo mnoho diváků včetně dětí a televizní štáby. A co vidí? Několik minut poté, co kolo začalo, dvojice vedoucích hráčů remizovalo své partie! Netřeba dodávat jakým dojmem to zapůsobilo na diváky, včetně sponzorů.

Byly již pokusy bojovat proti rychlým remízám v šachu. Například někteří navrhli, aby patová situace nebo remíza když jedna strana nemá dostatečný výherní materiál, by výnos byl více (nebo méně) než půl bodu. Není jasné zda by tyto změny učinily šachy dynamičtější, ale jistě by změnily teorii (zejména teorii koncovek) velmi mnoho. Stojí to za námahu?

Další, méně radikální, je opatření, aby se zakázaly remízy před 30.-tým tahem. Obvykle takové pokusy nepřinesly požadovaný efekt. Například, organizátor známého turnaje v Linares Luis Rentero měl zvláštní ustanovení ve smlouvách, říkající, že hráči se nemohli dohodnout na remíze před 30. tahem, výměnou za extra honorář. Přesto někteří dělali remízy a dokonce se urazili a byli pobouřeni když Luis Rentero požadoval extra honorář zpět. Myslím, že Arthur Yusupov udělal nejlepší věc - on prostě šel za organizátorem a předal peníze. Samozřejmě, pan Rentero nepřijal peníze - to nebyl úmysl, který chtěl udělat.

Jistě, v šachu je remíza legitimní výsledek. To je důvod, proč se mi nelíbí myšlenka dát tři body za výhru a pouze jeden bod za remízu - Neměli bychom trestat remízy jako takové - které by mohly být logickým důsledkem dobré hry (a dobře vybojované!). Kromě toho takový systém nemění nic na knockoutech a zápasech. A pomineme-li skutečnost, že takový systém by mohl být otevřen pro manipulaci.

Věřím však, že existuje způsob, jak vyřešit problém rychlé remízy v šachu radikálně a aniž by se změnila povaha šachu. Přišel jsem na to po nedávném rozhovoru s GM Genna Sosonko. Zeptal se: "Proč je šachistům dovoleno, aby se dohodly remizovat v libovolném okamžiku? To neexistuje v žádném jiném sportu."Opravdu si dovedete si představit fotbalový zápas, kde týmy dohodnou na remíze po prvním poločasu? Nebo si představte, zápasníci, kteří vidí, že jejich šance jsou přibližně stejné, kteří si podají ruce a jdou domů!

Takže je pravidlo, které umožňuje šachistům nabízet remis nedotknutelné? Proč nevyžadovat na hráčích, aby hráli v každém zápase až do krajnosti, co to jde? Hráčům by nemělo být dovoleno mluvit spolu v průběhu hry. Hra by ještě mohla skončit remízou - patem, třikrát opakovanou pozicí, nedostatkem materiálu k výhře nebo podle 50-tahového pravidla. Ale ne na základě vzájemné dohody!

Kdy dochází k rychlé remíze? Nemluvím zde o předem dohodnutých remízách. Někdy se rychlé remízy přihodí v rovných mrtvých pozicích, pokud není možnost přehrát soupeře. Ale tyto jsou vzácné. Obvykle, tam jsou různé scénáře. Například, hráč nedokázal dostat nějakou výhodu ze zahájení, tak je zklamaný a nabízí remízu. Někdy se oběma hráčům nelíbí jeho pozice, přeceňuje nebezpečí, a tak se šťastně spokojí s remízou. Slabší hráči někdy nabízí remis silnějšímu (nebo jen s vyšším hodnocení) soupeři, když mají dobré postavení. Někdy jeden nebo oba hráči jsou unavení a chtějí přestávku. Nebo hráč ztratil všechny své šance v turnaji . Je zbytečné obviňovat šachisty za takové remízy - jednají podle jejich významu, uznávaných pravidel a etiky. Neměli bychom je obviňovat, ale jednoduše změnit pravidla!

Domnívám se, že nezbytnou podmínkou pro provádění takové změny pravidel je časová kontrola s přidaným přírůstkem. V opačném případě budeme podporovat nesmyslné posunování dřívek v remízových pozicích, kdy jedna strana se snaží vyhrát pouze na čas. To by ještě více poškodilo šachy než rychlé remízy samotné! Proto by měl být nový systém nejprve testován na turnajích s vhodnými elektronickými hodinami a s kvalifikovanými rozhodčími. Takový experiment bude jistě mít nějaké slabiny v návrhu změny, ale mohl by být stanoven. A teprve poté by nová pravidla měla být široce používána.

Chápu, že můj návrh je poměrně radikální, a je v rozporu s tradicí století starou. V takových případech jsou často nové nápady odmítány. Ale bylo by dobré mít racionální diskuse o jeho opodstatněnosti. A pokud navrhovaná změna bude přijata, pak bychom měli vypracovat podrobnosti o jejím provádění.

Bude tato změna znamenat zmizení předem dohodnutých remíz? Jistěže ne! Ale jsem si jist, že to budou méně časté. Často hráči začnou jednat nikoli před zápasem, ale během něj. To nebude možné. A technicky remizovat bude obtížnější. 'Předem připravené' remízy, i když nejsou formálně povoleny, dnes nezpůsobují žádnou ostudu mezi profesionálními hráči. Ty jsou přijímány jako norma, protože se příliš neliší od rychlých remíz, které jsou v současné době přijaty podle pravidel. Co představuje ostudu je úmyslná prohra. Samozřejmě, existují lidé, kteří to udělají a někteří z nich jsou svým kolegům dobře známí. Zákazy činnosti jsou v těchto případech velmi vzácné (je těžké prokázat tento druh podvodu), ale 'vyjednávačů' se tyto pověsti drží. Pokud se všechny hry hrají až do hořkého konce, pak se předem dohodnuté remízy budou rovněž považovány za neetické, stejně jako je dnes úmyslná prohra. Většina šachistů jsou poctiví lidé a začnou se také vyhýbat předem dohodnutým remízám.

Autor tohoto článku Mark Dvoreckij byl v roce 2007 v Karlových Varech...

________________________________________________________________________

Něco na tomto návrhu změny pravidel určitě je. Za vyzkoušení by to stálo. Za 25 let co jsem měl přestávku v aktivní hře šachů se pravidla poněkud změnila.  Například zákaz používání mobilních telefonů při vážné partii. Zazvonění mobilu znamená pro vlastníka telefonu okamžitou prohru. Nebo povinnost zapisovat tah až po provedení na šachovnici. Povinnost zapisovat i v časové tísni, protože každý  hráč má navíc 30 vteřin ke každému tahu. Nebo zrušení odkládání partií a hra až do samotného konce partie s omezením času - samozřejmě s přírůstkem času na každý tah, aby nebylo možné vyhrávat pouze pomocí hodin. Proč tedy nezakázat nabízení remízy a obecně zakázat jakékoli vyjednávání hráčů během partie?
úryvek z Šachového týdeníku  -  na straně 5

Pro poslední hodinu tréninku, které se zúčastnili již jen čtyři šachisté, měl trenér Dvoreckij připraven malý test. Každý z hráčů dostal papír s osmi vytištěnými diagramy a měl z hlavy najít správné pokračování. Na řešení měli šachisté čtyřicet minut. Překvapivě nikdo ze zúčastněných nenašel správný tah v následujícím diagramu:


Na tahu je bílý. Můžete si sami zkusit, zda během pěti minut, které velmistr Viktor Láznička a ostatní měli průměrně na jeden diagram, tento příklad vyřešíte.

1. Qf4!! c3 2. e7 Rxe7 3. Rb8  +-


Mark Dvoreckij je specialista na šachové končící hry. Vydal velmi populární učebnici. V Karlových Varech také ukázal zajímavou pozici koncovky s věží a pěšci.

pozice 1

  


"Každý silný hráč by bez přemýšlení zahrál Kb5, a pak by začal počítat varianty," řekl Dvoreckij. Jenže postup 

1. Kb5 Kf3 2. a4 Ke4 3. a5 Kd5 4. Kb6

bílého nezachrání. Dostane se tak do pozice, ze které už sice není cesty k remíze, ale která je přesto důležitá:

pozice 2
Kritická pozice. Bílý na tahu prohraje, ale je-li černý na tahu - pak bílý remizuje.

 4. Kb6 Kc4  (nebo 4.a6 Rb2+ 5.Ka5 Kc5 -+ )

A je-li na tahu černý: 4…Kd6 5.Kb6 Vxh7 6.a6 Vh1 7.Kb7 =. Černý již nemá k dispozici obchvat 4…Kc4.

Vzájemná nevýhoda tahu. Řešení pozice 1 je tedy 1.Kb4! Tímto tahem bílý předá černému tah a černý toto udělat nemůže.

1...Kf3 2.a4 Ke4 3.a5 Kd5 4.Kb5 remis  (protože na tahu je černý - pozice 2)Žádné komentáře:

Okomentovat