sobota 28. srpna 2010

Propočet variant šachové pozice

Informace o této dovednosti šachisty mě od počátku domácí přípravy enormně zajímaly. Jako většina praktických šachových hráčů hledám "kámen mudrců" ke konečnému algoritmu šachové hry. Motivy jsou celkem nabíledni, protože šachy jsou také sport a každý sportovec se snaží dosáhnout úspěch. Zvítězit nad druhými a také nad sebou samým. Je možné se pouze kochat krásou šachových kombinací a hlubokých myšlenek, ale nejlépe se mi ukazuje dělat obojí.

Dnes po půlroce intenzivnějšího zájmu o taje správné šachové hry již nekladu na propočet (analýzu variant) takový důraz jako zpočátku, ačkoli ho považuji za velmi důležitou součást výbavy silného hráče. Jako první se mi dostala do ruky populární kniha Alexandra Kotova, „Přemýšlejte jako velmistr“. Jeho systém výběru a propočtu tahu pomocí stromu variant, tahů kandidátů mě oslovil. Snažil jsem se postupovat podle jeho rad, ale měl jsem občas problémy, které jsem přičítal své neschopnosti. V další knize, která se tím problémem zabývá, „Tajemství  praktického šachu“ od Johna Nunna (Secrets of practical chess), jsem na většinu otázek našel odpovědi. Uvádím výňatky z kapitoly „U šachovnice“, která obsahuje mnoho praktických rad a postřehů.

Po úvodním vysvětlení co je to strom variant Nunn píše:

Jsou také některé typy šachového počítání, které nemají nic co dělat se Stromem Analýzy. Jeden z nich je přístup „s hledáním cíle“ Tady je příklad:


Nemůžete nikdy najít tah 16. Nb6 pomocí stromu variant (podle Kotova), protože tento tah nedává smysl v kombinaci a nedostane se na seznam tahů kandidátů.

Zde je sofistikovanější příklad


Strom analýzy je jistě užitečná technika v taktických pozicích, ale měl by být používán přizpůsobivě a doplněn jinými druhy šachového myšlení. Musí se vyhodnotit výsledek mezi rigidní aplikací Kotových principů a přílišným skákání z jedné varianty na druhou. Zejména jsem nakloněn přístupu založeném na rychlém vstupním skenování, rychlé prohlédnutí všech hlavních linek, aby se vidělo jestli nějaká může být analyzována rychle. S jistým štěstím to může stačit k vyřešení analýzy; a pokud ne, alespoň máte přehled, kde leží ošidné oblasti.

Nejběžnější chyby při použití stromové analýzy jsou:

1. Úplné zapomenutí analyzovat nějaký tah. To se stane překvapivě snadno. Po strávení dvaceti minut analýzou obran A a B na vaši zamýšlenou oběť, se rozhodnete, že je to dobré a zahrajete to. V okamžiku jak ruka opustila figuru si vzpomenete na obranu C, kterou jste zpozorovali, ale neanalyzovali.

2. Spletení podobných linek. Jestli skáčete kolem hodně mezi poněkud podobnými variantami, potom je snadné smíchat pozice. Jinými slovy ačkoli máte pozice jasně v hlavě, linky mezi nimi se zamlží. Možná budete potom muset začít přestavovat strom v hlavě od počátku.

Zatímco jisté množství mentální discipliny může velmi zvýšit efektivitu taktické analýzy, hodně to záleží na přirozeném talentu. Bylo by celkem snadné přehlédnout celou ideu Bg6 v pozici Anand-Lautier, ale v tomto případě nádherně organizovaný strom variant vám nepomůže. Nakonec Lautier také chybil tak byste alespoň nebyli sami.

Žádné komentáře:

Okomentovat