pondělí 4. června 2012

Jak se stát šachovým mistrem


Šachová síla závisí velmi na tom, kolik toho znáte. Ale to co znáte je ve skutečnosti to, co jste se naučili, minus vše to, co jste zapomněli - a proces zapomínání je opravdu silný.
Spotřebujete všechnu vaši šachovou energii učením se nových věcí namísto toho, abyste si část času a energie uschovali pro co nejpomalejší zapomínání toho, co již víte?
Studium zvláštních modelů a systematické zlepšování hry jsou nejefektivnější způsob jak dosáhnout největšího zlepšení při určitém úsilí.
Máte problém s časovou tísní?  Jestli ano, pak existují metody jak takový zlozvyk léčit.
Autor knihy How to Become a Chess Master,  (Jak se stát šachovým mistrem) Rolf Wetzell  po mnoha letech hraní vymyslel  nové neobvyklé metody studia šachu. Tyto metody ho posunuly přes několik úrovní ratingu a stal se mistrem po 50 roku věku. Studoval nikoli tvrdě, ale chytřeji. 

Tato slova jsou na lákajícím obalu docela zajímavé knihy. Letmý pohled na její stránky a do obsahu budí opravdu dojem, že autor objevil jakýsi pedagogický kámen mudrců. Šachy, na rozdíl od jiných lidských intelektuálních činností, se vyznačují tím, že vlastní nedostatky osobnosti a schopností neokecáte, neuplatíte, nenahradíte mocenskými zásahy ani dobrými známostmi. U šachové partie jste sami se svými znalostmi, zkušenostmi, fyzickou kondicí, rozumovými schopnostmi logicky a rychle uvažovat. Cokoli vymyslíte, to vám soupeř tvrdě oponuje silou svého ratingu. Svou roli hraje náhoda, štěstí a chvilková nepozornost. Šachy jsou jakýsi druh duševního boxu a vyžadují nejen talent ale také dosti tvrdou přípravu.

Ukázka vývojového diagramu ideálního postupu výběru tahu:

Autor knihy Rolf Wetzell se narodil 1935 v Číně německým rodičům a přistěhoval se do USA v 10 letech. Vystudoval elektrotechniku na Massachusetts Institute of Technology a pracoval 36 let v obranném průmyslu. Je ženatý, má dceru a syna, začíná dělat investičního poradce a jako koníčky má golf, plachtění, příležitostnou službu a samozřejmě šachy.

V knize mě zaujala kapitola o zlepšování metody volby tahu. Jsou v ní myšlenky, které jsem nikde jinde nečetl. Autor se místy odkazuje na knihu Kotova a jeho doporučení. Přidává ale svoje rady, jak zlepšit tuto stránku hráčské síly. Rozebírá chyby, které každý praktický hráč zná a možná neví jak s nimi bojovat. Jsou to "fibrilace" analýzy a opakování propočtu variant. Zajímavé je vysvětlení příčin těchto chyb, které spočívají v naprogramování našeho mozku na stresové situace, které se vyvíjelo od počátku lidstva. Úvahy o podstatě blundrů a způsobu jak je odstraňovat jsou také velmi zajímavé.


Žádné komentáře:

Okomentovat