čtvrtek 16. prosince 2010

Hodnocení šachových tahů

Šachová teorie a praxe se od 19-tého století rozvinula do nepředstavitelné šíře. Bylo sehráno desítky tisíc part ií na nejvyšší úrovni. Šachy mají oproti jiným sportům tu výhodu, že partie z historie jsou zachovány a mohou být znovu analyzovány a mohou se tam najít v té době skryté možnosti. V současné době už není sporu o tom, jestli počítače hrají lépe než člověk. Člověk v podstatě nemá při hře proti nejlepšímu šachovému programu šanci. Od pradávna se zavedla jistá konvence v označování kvality tahů v zápisech šachových partií. Vykřičníky označovaly vždy výborné tahy a !! vykřičníky vždy označovaly tahy překvapivé až fantastické. Záleželo na komentátorovi, jak tyto znaky použije. Měřítkem toho, co je dobrý tah a co špatný byl v minulosti vždy názor velmistra, nebo ještě lépe mistra světa. S těmi běžný šachista neměl nárok polemizovat. Dnes při zapojení nejlepších počítačů a programů máme jakýsi více nebo méně spolehlivý standard v posouzení síly jednotlivých tahů. Počítače označují tahy číselným skóre v jednotkách pěšců, + je ve prospěch bílého, - ve prospěch černého.  Například pozice +2.10, znamená převaha 2 pěšců bílého a pravděpodobně pro bílého vyhraná pozice. Ve skutečnosti ta výhra nemusí být vynucená, protože v posuzování koncovek mají počítače ještě rezervy. V tomto směru očekávám ještě další vývoj. Ale zpět k označování tahů pomocí ! a ? nebo ?! a !?. Nejvíce logická a promyšlená se mi zdá konvence Johna Nunna používání ! a ? ke komentování šachových tahů

!  - jediný tah, který zachovává současné hodnocení pozice: jestli je pozice teoreticky vyhraná, toto je jediný tah, který zajišťuje výhru; ! je používáno bez ohledu na to jak triviální je to tah; jediná výjimka je pokud je to jediný možný tah podle pravidel.
!! - tah ! který je zvláště obtížné nalézt
? -tah, který negativně ovlivní hodnocení pozice: jestliže je pozice remizová před tahem, je nyní prohraná, pokud je vyhraná před tímto tahem, jen nyní remizová nebo prohraná
?? - evidentně špatný tah
!? - tah, který činí soupeřův úkol obtížnější nebo vlastní úkol snadnější; například v teoreticky prohrané pozici, tah který nutí soupeře najít několik tahů "!" aby vyhrál.
?! - tah který dělá soupeřův úkol snadnější nbo vlastní úkol obtížnější; například v teoreticky vyhrané pozici, tah který vyžaduje několik dalších tahů "!" aby se partie vyhrála.

Hübnerův přístup k označování tahů je ještě více omezující. Otazníky dává k tahům, které mění vyhranou pozici na remizovou nebo remizovou na prohranou. Tah, který mění vyhranou pozici na prohranou zasluhuje dva otazníky ??.  Otazníky v závorkách dává k tahům, které jsou evidentně nepřesné nebo významně zvyšují obtížnost úkolu. Vykřičníky nepoužívá, protože nejsou užitečné. Nejlepší tah by se měl zmínit v analýze. Vykřičník může pouze sloužit k vyjádření osobního nadšení komentátora.

Označení pozice
= rovná pozice
=/&
+= malá výhoda  bílého =+ malá výhoda černého
+/- výhoda  bílého  -/+ výhoda černého
+- rozhodující výhoda, technicky vyhraná  (-+)
+-- evidentně vyhraná pozice  (--+)

Žádné komentáře:

Okomentovat